Werkwijze in verband met het Coronavirus


Ik behandel u alleen als u alle onderstaande vragen met 'Nee' kunt beantwoorden. Als u een behandeling wilt hebben kunt u contact met mij opnemen en stuur ik u een formulier waarop u dit kunt aangeven.


Vragen inzake COVID 19:

1. Heeft u nu Corona?
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona?
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen?
    a. hoesten, kuchen of niezen;
    b. koorts (38⁰C of hoger);
    c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen?
5. Bent u in thuisisolatie?
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking?

7. Heeft u een griepprik gehad?
8. Heeft u nu één van deze verschijnselen?
    a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
    b. keelpijn;
    c. onbekende hoofdpijn;
    d. onbekende moeheid;
    e. onbekende diarree of buikklachten


In geval van een behandeling geldt een aantal extra maatregelen voor mijn praktijk. Tegelijk met het vragenformulier stuur ik u die toe.


Als na het invullen van het vragenformulier uw situatie verandert waardoor één van bovenstaande vragen alsnog met 'Ja' moet worden beantwoord kunt u kostenloos de afspraak annuleren.